Zarząd Dróg Miejskich
w Pabianicach
ul. Warzywna 1,
95-200 Pabianice

tel.: (+48 42) 215 95 37
fax: (+48 42) 215 95 37
e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
NIP: 7312053808
REGON: 365914881

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.01.2020

Statystyki strony Dane podstawowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadra Pracownicza 2825
Dane podstawowe 2507
Numer rachunku bankowego 1092
Godziny pracy 656
Inspektor danych osobowych 550
Schemat organizacyjny Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach 442
Statut Zarządu Dróg Miejskich 424
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 20
Jak załatwić sprawę w ZDM 13
Statystyki strony Zarządzenia Dyrektora
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr NR XI/122/15 376
Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie czasowej zmiany organizacji i funkcjonowania targowisk miejskich w Pabianicach z dnia 31 marca 2020 r. 313
Zarządzenie nr 8/2017 197
Zarządzenie nr 1/18 165
Zarządzenie nr 10/2017 164
Zarządzenie nr 2/2020 160
Zarządzenie nr 3/2022 67
Statystyki strony Uchwały / Akty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr XV/141/11 262
Uchwała nr XXX/404/16 229
Uchwała nr NR XXII/278/08 191
Uchwała nr LXXI/856/10 186
Uchwała nr XXXIX/523/17 179
Uchwała nr XXXIII/359/21 103
Statystyki strony Aktualności / Ogłoszenia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Czasowa zmiana organizacji i funkcjonowania targowisk miejskich w Pabianicach 546
Uchwała nr NR XI/122/15 376
ZARZĄDZENIE NR 80/2020/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w organizacji i funkcjonowaniu targowisk miejskich, związanych ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 372
Informacja o pracach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach. 276
Informacja o pracach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach. 265
Sprawozdanie finansowe Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach za 2019 rok 251
Informacja - ul.Torowa 246
ZARZĄDZENIE NR 101/2020/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 80/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w organizacji i funkcjonowaniu targowisk miejskich, związanych ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 236
Informacja nt. ograniczenia ruchu samochodowego 198
Tymczasowa zmiana organizacji ruchu 194
zmiana organizacji ruchu 194
Informacja o pracach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach. 189
informacja nt. pojemników na odzież 187
INFORMACJA na temat finansowania Zamówienia nr 8/ZDM/2020 183
Informacja o planowanej znaczącej zmianie w organizacji ruchu drogowego na ulicach: Sienkiewicza, Cicha, Matejki, w Pabianicach 173
Informacja o pracach w pasach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach 173
informacja o ul. Podmiejskiej 172
Wstrzymanie wdrożenia zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Sienkiewicza, polegającej na ustanowieniu drogi jednokierunkowej 165
Procedury Administracyjne dotyczące targowisk miejskich (16.czerwca 2020) 164
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości - pawilon nr 1 164
Sprawozdanie finansowe Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach za 2021 rok 164
serwis parkomatów 163
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości - pawilon nr 2 158
Tymczasowa organizacja ruchu 158
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA PABIANIC Z DNIA 25 MARCA 2020 R. 156
Informacja o planowanej znaczącej zmianie w organizacji ruchu drogowego na ulicach: Piękna, Świętokrzyska w Pabianicach 149
Łódzki Tramwaj Metropolitalny 138
tymczasowa zmiana organizacji ruchu 135
Informacja o pracach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach. 134
Informacja o pracach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach. 133
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości - pawilon nr 4 130
4 czerwca 2021r. nieczynne 129
tymczasowa zmiana organizacji ruchu 113
Sprawozdanie finansowe Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach za 2020 rok 108
Sprzedaż osprzętu do zamiatarki 65
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości - pawilon nr 3 38
Statystyki strony Procedury administracyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zgłoszenie szkody 1594
Procedura o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót w pasie drogowym (ZP+UU) 849
Procedury Administracyjne dotyczące targowisk miejskich 629
Procedura o wydanie wniosku zgłoszenia awaryjnego zajęcia pasa drogowego (Wniosek A) 448
Procedura o wydanie wniosku na lokalizację w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Wniosek L) 420
Procedura o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu ocieplenia budynku. (Wniosek UO - umieszczenie ocieplenia) 397
ZARZĄDZENIE NR 80/2020/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w organizacji i funkcjonowaniu targowisk miejskich, związanych ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 372
Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę, przebudowę zjazdu indywidualnego z działki (Z/IW) 366
Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 330
Procedura w celu nałożenia i uchylenia decyzji administracyjnych. (Wniosek N/U) 315
Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie czasowej zmiany organizacji i funkcjonowania targowisk miejskich w Pabianicach z dnia 31 marca 2020 r. 313
Wniosek o przedłużenie decyzji (dotyczy wydanych decyzji A-ZP+UU, A, OB, W, UO) 291
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy (UDW) 267
Procedura o wydanie wniosku na budowę , przebudowę zjazdu publicznego z drogi publicznej. (Wniosek Z/P) 245
ZARZĄDZENIE NR 101/2020/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 80/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w organizacji i funkcjonowaniu targowisk miejskich, związanych ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 236
Procedura o wydanie wniosku na budowę , przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi publicznej. (Wniosek Z/I) 234
Procedura o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego. (Wniosek OB) 232
Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę, przebudowę zjazdu publicznego (Z/PW) 232
Wniosek o wydanie zezwolenia na podstawie umowy dzierżawy w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi wewnętrznej (ZP+UUW) 227
Procedura o wydanie decyzji na prawach wyłączności. (Wniosek W) 220
Wniosek o wydanie zezwolenia na prawach wyłączności w pasie drogowym drogi wewnętrznej (WW) 201
Wydanie zezwolenia na podstawie umowy dzierżawy w celu umieszczenia obiektu budowlanego w pasie drogowym drogi wewnętrznej (Wniosek OBW) 197
Procedura o wydanie zezwolenia w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym. (Wniosek UU) 191
Wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (wniosek LW) 190
Procedura o wydanie decyzji w celu umieszczenia tablicy reklamowej w pasie drogowym (Wniosek L/R, oraz R) 188
Procedura - zgłoszenie awaryjnej dzierżawy drogi wewnętrznwej (Wniosek AW - drogi wewnętrzne) 186
Wniosek o wydanie zezwolenia na podstawie umowy dzierżawy w celu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi wewnętrznej (UUW) 181
Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogi wewnętrznej tablicy reklamowej (RW oraz L/RW) 178
Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w czasie pandemii COVID-19 167
Procedury Administracyjne dotyczące targowisk miejskich (16.czerwca 2020) 164
Procedura o wydanie decyzji o uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy. (Wniosek UD) 158
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA PABIANIC Z DNIA 25 MARCA 2020 R. 156
Komunikat Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach z dnia 19 GRUDNIA 2022r. 12
Procedura  w celu przeniesienia praw i obowiązków (PPO-N-U) 12
Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2022r. 11
Statystyki strony Plan zamówień
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 6 108
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 5 87
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 4 85
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 1 83
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 1 77
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 2 75
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 3 73
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 5 40
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 2 39
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 4 34
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 3 31
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 6 13
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 7 4
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
3/ZDM/2021 585
2/ZDM/2021 506
1/ZDM/2021 421
12/ZDM/2020 406
8/ZDM/2020 357
5/ZDM/2022 352
9/ZDM/2021 288
Zamiatanie zamiatarką mechaniczną ulic gminnych na terenie miasta Pabianic 270
10/ZDM/2020 266
2/ZDM/2022 261
9/ZDM/2020 260
13/ZDM/2020 246
12/ZDM/2021 245
13/ZDM/2021 245
14/ZDM/2020 244
Koszenie pasów drogowych ulic utwardzonych i gruntowych w 2020 roku 243
19/ZDM/2021 240
9/ZDM/2022 236
3/ZDM/2022 229
6/ZDM/2017 227
6/ZDM/2020 222
Zamiatanie zamiatarką mechaniczną ulic gminnych na terenie miasta Pabianic oraz placu targowego przy ulicy Moniuszki 40/42 w Pabianicach 221
19/ZDM/2019 219
4/ZDM/2021 213
17/ZDM/2021 203
6/ZDM/2021 197
7/ZDM/2020 195
9/ZDM/2019 194
1/ZDM/2019 192
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2020 roku masą mineralno – bitumiczną 190
15/ZDM/2019 188
20/ZDM/2021 184
6/ZDM/2019 183
9/ZDM/2017 183
16/ZDM/2019 176
17/ZDM/2019 175
18/ZDM/2019 170
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2020 roku masą mineralno – bitumiczną – zamówienie uzupełniające 168
20/ZDM/2018 167
11/ZDM/2017 161
12/ZDM/2018 156
26/ZDM/2018 156
7/ZDM/2017 155
1/ZDM/2017 151
2/ZDM/2017 149
13/ZDM/2019 148
17/ZDM/2017 148
12/ZDM/2017 146
2/ZDM/2019 146
19/ZDM/2018 144
Statystyki strony Akcja zima
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dyspozytor Akcji Zima 940
Wykaz Zarządców Dróg w Pabianicach 735
Plan Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych i Powiatowych na terenie Miasta Pabianice w sezonie zimowym 2019/2020 181
Plan Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych i Powiatowych na terenie Miasta Pabianice w sezonie zimowym 2020/2021 133
Plan Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych i Powiatowych na terenie Miasta Pabianice w sezonie zimowym 2021/2022 79
Plan Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych i Powiatowych na terenie Miasta Pabianice w sezonie zimowym 2022/2023 16
Statystyki strony Ogłoszenia o naborze do pracy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
inspektor ds drogowych 246
inspektor ds transportu 108
inspektor ds drogowych 106
inspektor ds drogowych 101
Statystyki strony Zapewnienie dostępności
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Koordynator do Spraw Dostępności i Zespół do Spraw Dostępności 485

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij