Zarząd Dróg Miejskich
w Pabianicach
ul. Warzywna 1,
95-200 Pabianice

tel.: (+48 42) 215 95 37
fax: (+48 42) 215 95 37
e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
NIP: 7312053808
REGON: 365914881

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.01.2020

Statystyki strony Dane podstawowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadra Pracownicza 3214
Dane podstawowe 2784
Numer rachunku bankowego 1281
Godziny pracy 773
Inspektor danych osobowych 620
Schemat organizacyjny Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach 516
Statut Zarządu Dróg Miejskich 493
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 49
Jak załatwić sprawę w ZDM 37
Statystyki strony Zarządzenia Dyrektora
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr NR XI/122/15 446
Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie czasowej zmiany organizacji i funkcjonowania targowisk miejskich w Pabianicach z dnia 31 marca 2020 r. 360
Zarządzenie nr 8/2017 248
Zarządzenie nr 1/18 210
Zarządzenie nr 2/2020 199
Zarządzenie nr 10/2017 197
Zarządzenie nr 3/2022 121
Statystyki strony Uchwały / Akty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr XV/141/11 305
Uchwała nr XXX/404/16 275
Uchwała nr NR XXII/278/08 226
Uchwała nr LXXI/856/10 223
Uchwała nr XXXIX/523/17 222
Uchwała nr XXXIII/359/21 136
Statystyki strony Aktualności / Ogłoszenia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Czasowa zmiana organizacji i funkcjonowania targowisk miejskich w Pabianicach 584
Uchwała nr NR XI/122/15 446
ZARZĄDZENIE NR 80/2020/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w organizacji i funkcjonowaniu targowisk miejskich, związanych ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 437
Informacja o pracach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach. 315
Informacja o pracach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach. 309
Sprawozdanie finansowe Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach za 2019 rok 285
Informacja - ul.Torowa 284
ZARZĄDZENIE NR 101/2020/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 80/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w organizacji i funkcjonowaniu targowisk miejskich, związanych ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 275
Tymczasowa zmiana organizacji ruchu 237
Informacja nt. ograniczenia ruchu samochodowego 234
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości - pawilon nr 1 225
informacja nt. pojemników na odzież 222
Sprawozdanie finansowe Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach za 2021 rok 221
INFORMACJA na temat finansowania Zamówienia nr 8/ZDM/2020 217
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości - pawilon nr 2 217
Informacja o pracach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach. 215
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości - pawilon nr 4 210
informacja o ul. Podmiejskiej 208
zmiana organizacji ruchu 208
Informacja o planowanej znaczącej zmianie w organizacji ruchu drogowego na ulicach: Sienkiewicza, Cicha, Matejki, w Pabianicach 205
Informacja o pracach w pasach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach 205
Wstrzymanie wdrożenia zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Sienkiewicza, polegającej na ustanowieniu drogi jednokierunkowej 199
Procedury Administracyjne dotyczące targowisk miejskich (16.czerwca 2020) 194
serwis parkomatów 194
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA PABIANIC Z DNIA 25 MARCA 2020 R. 193
Tymczasowa organizacja ruchu 171
Informacja o planowanej znaczącej zmianie w organizacji ruchu drogowego na ulicach: Piękna, Świętokrzyska w Pabianicach 165
tymczasowa zmiana organizacji ruchu 160
Łódzki Tramwaj Metropolitalny 148
Informacja o pracach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach. 147
tymczasowa zmiana organizacji ruchu 145
4 czerwca 2021r. nieczynne 143
Informacja o pracach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach. 143
Sprawozdanie finansowe Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach za 2020 rok 121
Sprzedaż osprzętu do zamiatarki 121
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości - pawilon nr 3 93
Sprawozdanie finansowe Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach za 2022 rok 12
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości - pawilon nr 4 9
Statystyki strony Procedury administracyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zgłoszenie szkody 1937
Procedura o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót w pasie drogowym (ZP+UU) 920
Procedury Administracyjne dotyczące targowisk miejskich 738
Procedura o wydanie wniosku zgłoszenia awaryjnego zajęcia pasa drogowego (Wniosek A) 517
Procedura o wydanie wniosku na lokalizację w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Wniosek L) 499
Procedura o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu ocieplenia budynku. (Wniosek UO - umieszczenie ocieplenia) 455
Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę, przebudowę zjazdu indywidualnego z działki (Z/IW) 448
Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 442
ZARZĄDZENIE NR 80/2020/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w organizacji i funkcjonowaniu targowisk miejskich, związanych ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 437
Procedura w celu nałożenia i uchylenia decyzji administracyjnych. (Wniosek N/U) 384
Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie czasowej zmiany organizacji i funkcjonowania targowisk miejskich w Pabianicach z dnia 31 marca 2020 r. 360
Wniosek o przedłużenie decyzji (dotyczy wydanych decyzji A-ZP+UU, A, OB, W, UO) 352
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy (UDW) 326
Procedura o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego. (Wniosek OB) 290
Procedura o wydanie wniosku na budowę , przebudowę zjazdu publicznego z drogi publicznej. (Wniosek Z/P) 284
Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę, przebudowę zjazdu publicznego (Z/PW) 280
Procedura o wydanie wniosku na budowę , przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi publicznej. (Wniosek Z/I) 279
Procedura o wydanie decyzji na prawach wyłączności. (Wniosek W) 277
ZARZĄDZENIE NR 101/2020/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 80/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w organizacji i funkcjonowaniu targowisk miejskich, związanych ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 275
Wniosek o wydanie zezwolenia na podstawie umowy dzierżawy w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi wewnętrznej (ZP+UUW) 265
Wydanie zezwolenia na podstawie umowy dzierżawy w celu umieszczenia obiektu budowlanego w pasie drogowym drogi wewnętrznej (Wniosek OBW) 256
Wniosek o wydanie zezwolenia na prawach wyłączności w pasie drogowym drogi wewnętrznej (WW) 238
Wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (wniosek LW) 236
Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogi wewnętrznej tablicy reklamowej (RW oraz L/RW) 231
Wniosek o wydanie zezwolenia na podstawie umowy dzierżawy w celu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi wewnętrznej (UUW) 228
Procedura o wydanie decyzji w celu umieszczenia tablicy reklamowej w pasie drogowym (Wniosek L/R) 225
Procedura o wydanie zezwolenia w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym. (Wniosek UU) 222
Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w czasie pandemii COVID-19 212
Procedura - zgłoszenie awaryjnej dzierżawy drogi wewnętrznwej (Wniosek AW - drogi wewnętrzne) 200
Procedury Administracyjne dotyczące targowisk miejskich (16.czerwca 2020) 194
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA PABIANIC Z DNIA 25 MARCA 2020 R. 193
Procedura o wydanie decyzji o uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy. (Wniosek UD) 171
Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2022r. 30
Procedura  w celu przeniesienia praw i obowiązków (PPO-N-U) 30
Komunikat Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach z dnia 19 GRUDNIA 2022r. 24
Statystyki strony Plan zamówień
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 6 140
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 4 129
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 1 126
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 5 114
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 1 109
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 2 104
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 3 102
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 2 79
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 5 77
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 4 65
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 3 64
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 1 36
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 2 28
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 6 23
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 7 20
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
3/ZDM/2021 632
2/ZDM/2021 572
1/ZDM/2021 502
12/ZDM/2020 460
8/ZDM/2020 421
5/ZDM/2022 414
Zamiatanie zamiatarką mechaniczną ulic gminnych na terenie miasta Pabianic 351
10/ZDM/2020 347
9/ZDM/2021 345
9/ZDM/2020 312
12/ZDM/2021 310
2/ZDM/2022 304
13/ZDM/2021 299
Koszenie pasów drogowych ulic utwardzonych i gruntowych w 2020 roku 299
13/ZDM/2020 297
3/ZDM/2022 293
19/ZDM/2021 289
14/ZDM/2020 287
6/ZDM/2020 278
Zamiatanie zamiatarką mechaniczną ulic gminnych na terenie miasta Pabianic oraz placu targowego przy ulicy Moniuszki 40/42 w Pabianicach 270
9/ZDM/2022 267
4/ZDM/2021 260
17/ZDM/2021 257
6/ZDM/2021 254
9/ZDM/2019 251
2/ZDM/2023 246
19/ZDM/2019 245
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2020 roku masą mineralno – bitumiczną 243
20/ZDM/2021 242
6/ZDM/2017 241
1/ZDM/2019 237
7/ZDM/2020 237
6/ZDM/2019 236
15/ZDM/2019 235
17/ZDM/2019 231
16/ZDM/2019 225
18/ZDM/2019 221
26/ZDM/2018 208
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2020 roku masą mineralno – bitumiczną – zamówienie uzupełniające 203
9/ZDM/2017 195
1/ZDM/2022 189
11/ZDM/2021 181
15/ZDM/2021 181
8/ZDM/2022 180
20/ZDM/2018 179
8/ZDM/2021 177
11/ZDM/2017 176
12/ZDM/2018 169
7/ZDM/2017 169
10/ZDM/2021 168
Statystyki strony Akcja zima
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dyspozytor Akcji Zima 1030
Wykaz Zarządców Dróg w Pabianicach 852
Plan Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych i Powiatowych na terenie Miasta Pabianice w sezonie zimowym 2019/2020 195
Plan Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych i Powiatowych na terenie Miasta Pabianice w sezonie zimowym 2020/2021 145
Plan Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych i Powiatowych na terenie Miasta Pabianice w sezonie zimowym 2021/2022 91
Plan Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych i Powiatowych na terenie Miasta Pabianice w sezonie zimowym 2022/2023 35
Statystyki strony Ogłoszenia o naborze do pracy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
inspektor ds drogowych 276
inspektor ds transportu 153
inspektor ds drogowych 124
inspektor ds drogowych 120
Statystyki strony Zapewnienie dostępności
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Koordynator do Spraw Dostępności i Zespół do Spraw Dostępności 594

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij