Zarząd Dróg Miejskich
w Pabianicach
ul. Warzywna 1,
95-200 Pabianice

tel.: (+48 42) 215 95 37
fax: (+48 42) 215 95 37
e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
NIP: 7312053808
REGON: 365914881

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.01.2020

Statystyki strony Dane podstawowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadra Pracownicza 815
Dane podstawowe 810
Numer rachunku bankowego 237
Godziny pracy 232
Inspektor danych osobowych 210
Statut Zarządu Dróg Miejskich 168
Schemat organizacyjny Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach 139
Statystyki strony Zarządzenia Dyrektora
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr NR XI/122/15 154
Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie czasowej zmiany organizacji i funkcjonowania targowisk miejskich w Pabianicach z dnia 31 marca 2020 r. 122
Zarządzenie nr 1/18 65
Zarządzenie nr 10/2017 63
Zarządzenie nr 8/2017 63
Zarządzenie nr 2/2020 47
Statystyki strony Uchwały / Akty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr XV/141/11 85
Uchwała nr XXXIX/523/17 62
Uchwała nr XXX/404/16 60
Uchwała nr LXXI/856/10 59
Uchwała nr NR XXII/278/08 58
Statystyki strony Aktualności / Ogłoszenia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr NR XI/122/15 154
ZARZĄDZENIE NR 80/2020/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w organizacji i funkcjonowaniu targowisk miejskich, związanych ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 150
Informacja - ul.Torowa 128
ZARZĄDZENIE NR 101/2020/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 80/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w organizacji i funkcjonowaniu targowisk miejskich, związanych ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 113
Sprawozdanie finansowe Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach za 2019 rok 108
informacja nt. pojemników na odzież 90
Informacja o pracach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach. 86
zmiana organizacji ruchu 81
Informacja o pracach w pasach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach 77
informacja o ul. Podmiejskiej 75
INFORMACJA na temat finansowania Zamówienia nr 8/ZDM/2020 69
Informacja o planowanej znaczącej zmianie w organizacji ruchu drogowego na ulicach: Sienkiewicza, Cicha, Matejki, w Pabianicach 67
serwis parkomatów 63
Procedury Administracyjne dotyczące targowisk miejskich (16.czerwca 2020) 62
Łódzki Tramwaj Metropolitalny 61
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA PABIANIC Z DNIA 25 MARCA 2020 R. 59
Czasowa zmiana organizacji i funkcjonowania targowisk miejskich w Pabianicach 58
Wstrzymanie wdrożenia zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Sienkiewicza, polegającej na ustanowieniu drogi jednokierunkowej 50
Tymczasowa organizacja ruchu 31
Informacja o planowanej znaczącej zmianie w organizacji ruchu drogowego na ulicach: Piękna, Świętokrzyska w Pabianicach 29
Informacja o pracach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach. 4
Informacja o pracach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach. 3
Statystyki strony Procedury administracyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zgłoszenie szkody 268
Procedura o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót w pasie drogowym (ZP+UU) 152
Procedura o wydanie wniosku zgłoszenia awaryjnego zajęcia pasa drogowego (Wniosek A) 150
ZARZĄDZENIE NR 80/2020/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w organizacji i funkcjonowaniu targowisk miejskich, związanych ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 150
Procedury Administracyjne dotyczące targowisk miejskich 142
Procedura o wydanie wniosku na lokalizację w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Wniosek L) 135
Procedura o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego. (Wniosek OB) 131
Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie czasowej zmiany organizacji i funkcjonowania targowisk miejskich w Pabianicach z dnia 31 marca 2020 r. 122
ZARZĄDZENIE NR 101/2020/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 80/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w organizacji i funkcjonowaniu targowisk miejskich, związanych ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 113
Procedura o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu ocieplenia budynku. (Wniosek UO - umieszczenie ocieplenia) 106
Procedura o wydanie wniosku na budowę , przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi publicznej. (Wniosek Z/I) 99
Procedura w celu nałożenia i uchylenia decyzji administracyjnych. (Wniosek N/U) 83
Wniosek o przedłużenie decyzji (dotyczy wydanych decyzji A-ZP+UU, A, OB, W, UO) 82
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy (UDW) 82
Procedura o wydanie decyzji na prawach wyłączności. (Wniosek W) 79
Procedura o wydanie decyzji w celu umieszczenia tablicy reklamowej w pasie drogowym (Wniosek L/R, oraz R) 77
Procedura o wydanie wniosku na budowę , przebudowę zjazdu publicznego z drogi publicznej. (Wniosek Z/P) 74
Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę, przebudowę zjazdu indywidualnego z działki (Z/IW) 74
Procedura o wydanie decyzji o uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy. (Wniosek UD) 70
Procedura o wydanie zezwolenia w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym. (Wniosek UU) 70
Wniosek o wydanie zezwolenia na podstawie umowy dzierżawy w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi wewnętrznej (ZP+UUW) 69
Wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (wniosek LW) 68
Wydanie zezwolenia na podstawie umowy dzierżawy w celu umieszczenia obiektu budowlanego w pasie drogowym drogi wewnętrznej (Wniosek OBW) 67
Wniosek o wydanie zezwolenia na podstawie umowy dzierżawy w celu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi wewnętrznej (UUW) 65
Procedura o wydanie zezwolenia w celu wyznaczenia zastrzeżonego stanowiska postojowego w strefie płatnego parkowania (wniosek SPP - KOPERTA) 63
Procedury Administracyjne dotyczące targowisk miejskich (16.czerwca 2020) 62
Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogi wewnętrznej tablicy reklamowej (RW oraz L/RW) 60
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA PABIANIC Z DNIA 25 MARCA 2020 R. 59
Uchylenie/Nałożenie opłat wynikających z umowy dzierżawy (wniosek N/UW) 58
Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę, przebudowę zjazdu publicznego (Z/PW) 58
Wniosek o wydanie zezwolenia na prawach wyłączności w pasie drogowym drogi wewnętrznej (WW) 58
Procedura - zgłoszenie awaryjnej dzierżawy drogi wewnętrznwej (Wniosek AW - drogi wewnętrzne) 57
Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w czasie pandemii COVID-19 52
Statystyki strony Plan zamówień
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 61
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
3/ZDM/2021 376
2/ZDM/2021 307
8/ZDM/2020 217
12/ZDM/2020 199
1/ZDM/2021 174
9/ZDM/2020 122
Koszenie pasów drogowych ulic utwardzonych i gruntowych w 2020 roku 110
10/ZDM/2020 100
Zamiatanie zamiatarką mechaniczną ulic gminnych na terenie miasta Pabianic oraz placu targowego przy ulicy Moniuszki 40/42 w Pabianicach 99
6/ZDM/2020 97
19/ZDM/2019 85
14/ZDM/2020 83
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2020 roku masą mineralno – bitumiczną – zamówienie uzupełniające 82
7/ZDM/2020 78
Zamiatanie zamiatarką mechaniczną ulic gminnych na terenie miasta Pabianic 78
13/ZDM/2020 74
6/ZDM/2017 72
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2020 roku masą mineralno – bitumiczną 72
15/ZDM/2019 67
13/ZDM/2019 65
18/ZDM/2019 64
1/ZDM/2017 62
1/ZDM/2019 61
6/ZDM/2019 61
9/ZDM/2019 60
12/ZDM/2018 59
16/ZDM/2019 59
17/ZDM/2019 59
12/ZDM/2017 58
23/ZDM/2018 58
14/ZDM/2019 55
19/ZDM/2017 55
19/ZDM/2018 55
2/ZDM/2017 55
2/ZDM/2019 55
12/ZDM/2019 54
25/ZDM/2018 54
7/ZDM/2017 54
9/ZDM/2017 54
11/ZDM/2017 53
15/ZDM/2018 53
20/ZDM/2018 53
16/ZDM/2017 52
21/ZDM/2018 52
7/ZDM/2018 52
11/ZDM/2019 51
4/ZDM/2017 50
17/ZDM/2017 49
17/ZDM/2018 49
26/ZDM/2018 49
Statystyki strony Akcja zima
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dyspozytor Akcji Zima 284
Wykaz Zarządców Dróg w Pabianicach 133
Plan Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych i Powiatowych na terenie Miasta Pabianice w sezonie zimowym 2019/2020 86
Plan Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych i Powiatowych na terenie Miasta Pabianice w sezonie zimowym 2020/2021 31
Statystyki strony Zapewnienie dostępności
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Koordynator do Spraw Dostępności i Zespół do Spraw Dostępności 14

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij