Zarząd Dróg Miejskich
w Pabianicach
ul. Warzywna 1,
95-200 Pabianice

tel.: (+48 42) 215 95 37
fax: (+48 42) 215 95 37
e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
NIP: 7312053808
REGON: 365914881

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.01.2020

Statystyki strony Dane podstawowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadra Pracownicza 2147
Dane podstawowe 2055
Numer rachunku bankowego 806
Godziny pracy 490
Inspektor danych osobowych 429
Statut Zarządu Dróg Miejskich 337
Schemat organizacyjny Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach 314
Statystyki strony Zarządzenia Dyrektora
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr NR XI/122/15 276
Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie czasowej zmiany organizacji i funkcjonowania targowisk miejskich w Pabianicach z dnia 31 marca 2020 r. 247
Zarządzenie nr 8/2017 137
Zarządzenie nr 1/18 129
Zarządzenie nr 10/2017 121
Zarządzenie nr 2/2020 120
Zarządzenie nr 3/2022 25
Statystyki strony Uchwały / Akty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr XV/141/11 198
Uchwała nr XXX/404/16 178
Uchwała nr NR XXII/278/08 142
Uchwała nr LXXI/856/10 140
Uchwała nr XXXIX/523/17 135
Uchwała nr XXXIII/359/21 54
Statystyki strony Aktualności / Ogłoszenia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Czasowa zmiana organizacji i funkcjonowania targowisk miejskich w Pabianicach 477
ZARZĄDZENIE NR 80/2020/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w organizacji i funkcjonowaniu targowisk miejskich, związanych ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 303
Uchwała nr NR XI/122/15 276
Informacja - ul.Torowa 209
Sprawozdanie finansowe Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach za 2019 rok 202
ZARZĄDZENIE NR 101/2020/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 80/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w organizacji i funkcjonowaniu targowisk miejskich, związanych ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 194
Informacja o pracach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach. 173
Informacja o pracach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach. 165
zmiana organizacji ruchu 165
Informacja o pracach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach. 154
informacja nt. pojemników na odzież 152
INFORMACJA na temat finansowania Zamówienia nr 8/ZDM/2020 143
Informacja o planowanej znaczącej zmianie w organizacji ruchu drogowego na ulicach: Sienkiewicza, Cicha, Matejki, w Pabianicach 139
Informacja o pracach w pasach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach 139
Tymczasowa zmiana organizacji ruchu 139
Informacja nt. ograniczenia ruchu samochodowego 136
Tymczasowa organizacja ruchu 132
informacja o ul. Podmiejskiej 130
Wstrzymanie wdrożenia zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Sienkiewicza, polegającej na ustanowieniu drogi jednokierunkowej 125
serwis parkomatów 123
Procedury Administracyjne dotyczące targowisk miejskich (16.czerwca 2020) 122
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA PABIANIC Z DNIA 25 MARCA 2020 R. 115
Informacja o planowanej znaczącej zmianie w organizacji ruchu drogowego na ulicach: Piękna, Świętokrzyska w Pabianicach 115
Łódzki Tramwaj Metropolitalny 114
Informacja o pracach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach. 105
Informacja o pracach drogowych na ulicach gminnych w Pabianicach. 103
4 czerwca 2021r. nieczynne 99
tymczasowa zmiana organizacji ruchu 98
Sprawozdanie finansowe Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach za 2020 rok 82
tymczasowa zmiana organizacji ruchu 72
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości - pawilon nr 1 57
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości - pawilon nr 2 55
Sprawozdanie finansowe Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach za 2021 rok 52
Statystyki strony Procedury administracyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zgłoszenie szkody 1117
Procedura o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót w pasie drogowym (ZP+UU) 699
Procedury Administracyjne dotyczące targowisk miejskich 463
Procedura o wydanie wniosku zgłoszenia awaryjnego zajęcia pasa drogowego (Wniosek A) 364
Procedura o wydanie wniosku na lokalizację w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Wniosek L) 321
Procedura o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu ocieplenia budynku. (Wniosek UO - umieszczenie ocieplenia) 304
ZARZĄDZENIE NR 80/2020/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w organizacji i funkcjonowaniu targowisk miejskich, związanych ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 303
Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę, przebudowę zjazdu indywidualnego z działki (Z/IW) 255
Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie czasowej zmiany organizacji i funkcjonowania targowisk miejskich w Pabianicach z dnia 31 marca 2020 r. 247
Procedura w celu nałożenia i uchylenia decyzji administracyjnych. (Wniosek N/U) 212
Procedura o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego. (Wniosek OB) 209
Wniosek o przedłużenie decyzji (dotyczy wydanych decyzji A-ZP+UU, A, OB, W, UO) 206
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy (UDW) 205
ZARZĄDZENIE NR 101/2020/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 80/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w organizacji i funkcjonowaniu targowisk miejskich, związanych ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 194
Procedura o wydanie wniosku na budowę , przebudowę zjazdu publicznego z drogi publicznej. (Wniosek Z/P) 191
Wniosek o wydanie zezwolenia na podstawie umowy dzierżawy w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi wewnętrznej (ZP+UUW) 182
Procedura o wydanie decyzji na prawach wyłączności. (Wniosek W) 177
Procedura o wydanie wniosku na budowę , przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi publicznej. (Wniosek Z/I) 173
Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę, przebudowę zjazdu publicznego (Z/PW) 164
Procedura o wydanie decyzji w celu umieszczenia tablicy reklamowej w pasie drogowym (Wniosek L/R, oraz R) 152
Wniosek o wydanie zezwolenia na prawach wyłączności w pasie drogowym drogi wewnętrznej (WW) 150
Wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (wniosek LW) 150
Wydanie zezwolenia na podstawie umowy dzierżawy w celu umieszczenia obiektu budowlanego w pasie drogowym drogi wewnętrznej (Wniosek OBW) 148
Procedura o wydanie zezwolenia w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym. (Wniosek UU) 145
Wniosek o wydanie zezwolenia na podstawie umowy dzierżawy w celu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi wewnętrznej (UUW) 142
Uchylenie/Nałożenie opłat wynikających z umowy dzierżawy (wniosek N/UW) 135
Procedura - zgłoszenie awaryjnej dzierżawy drogi wewnętrznwej (Wniosek AW - drogi wewnętrzne) 132
Procedura o wydanie decyzji o uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy. (Wniosek UD) 127
Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 123
Procedury Administracyjne dotyczące targowisk miejskich (16.czerwca 2020) 122
Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogi wewnętrznej tablicy reklamowej (RW oraz L/RW) 122
Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w czasie pandemii COVID-19 117
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA PABIANIC Z DNIA 25 MARCA 2020 R. 115
Statystyki strony Plan zamówień
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 6 65
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 5 55
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 4 51
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 1 45
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 2 39
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 3 39
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 1 17
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
3/ZDM/2021 528
2/ZDM/2021 449
1/ZDM/2021 362
12/ZDM/2020 346
8/ZDM/2020 307
9/ZDM/2021 236
10/ZDM/2020 217
9/ZDM/2020 206
6/ZDM/2017 196
14/ZDM/2020 193
13/ZDM/2020 191
Koszenie pasów drogowych ulic utwardzonych i gruntowych w 2020 roku 190
12/ZDM/2021 184
Zamiatanie zamiatarką mechaniczną ulic gminnych na terenie miasta Pabianic 181
19/ZDM/2019 176
19/ZDM/2021 175
13/ZDM/2021 174
6/ZDM/2020 171
Zamiatanie zamiatarką mechaniczną ulic gminnych na terenie miasta Pabianic oraz placu targowego przy ulicy Moniuszki 40/42 w Pabianicach 171
2/ZDM/2022 170
9/ZDM/2017 160
17/ZDM/2021 154
7/ZDM/2020 151
4/ZDM/2021 149
3/ZDM/2022 147
1/ZDM/2019 142
9/ZDM/2019 142
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2020 roku masą mineralno – bitumiczną 140
11/ZDM/2017 139
6/ZDM/2019 139
20/ZDM/2018 138
6/ZDM/2021 135
15/ZDM/2019 133
7/ZDM/2017 131
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2020 roku masą mineralno – bitumiczną – zamówienie uzupełniające 131
12/ZDM/2018 128
13/ZDM/2019 126
20/ZDM/2021 126
1/ZDM/2017 125
17/ZDM/2019 123
18/ZDM/2019 122
16/ZDM/2019 121
17/ZDM/2017 121
19/ZDM/2018 119
2/ZDM/2017 119
2/ZDM/2019 119
23/ZDM/2018 118
12/ZDM/2017 117
21/ZDM/2018 116
26/ZDM/2018 114
Statystyki strony Akcja zima
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dyspozytor Akcji Zima 736
Wykaz Zarządców Dróg w Pabianicach 432
Plan Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych i Powiatowych na terenie Miasta Pabianice w sezonie zimowym 2019/2020 153
Plan Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych i Powiatowych na terenie Miasta Pabianice w sezonie zimowym 2020/2021 100
Plan Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych i Powiatowych na terenie Miasta Pabianice w sezonie zimowym 2021/2022 46
Statystyki strony Ogłoszenia o naborze do pracy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
inspektor ds drogowych 187
inspektor ds drogowych 76
inspektor ds drogowych 73
inspektor ds transportu 45
Statystyki strony Zapewnienie dostępności
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Koordynator do Spraw Dostępności i Zespół do Spraw Dostępności 291

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij