Zarząd Dróg Miejskich
w Pabianicach
ul. Warzywna 1,
95-200 Pabianice

tel.: (+48 42) 215 95 37
fax: (+48 42) 215 95 37
e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
NIP: 7312053808
REGON: 365914881

Wniosek o wydanie zezwolenia na prawach wyłączności w pasie drogowym drogi wewnętrznej (WW)

Treść

Procedura o wydanie umowy dzierżawy drogi wewnętrznej na prawach wyłaczności

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW MINIMUM NA 14 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ZAJĘCIA DROGI WEWNĘTRZNEJ.


WNIOSEK W-W - na prawach wyłączności

1. Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek WW (edytowalny) / Wniosek WW (pdf)]
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 wraz z podaniem planowanej powierzchni zajęcia  drogi wewnętrznej;
 • uzgodniony projekt organizacji ruchu lub zabezpieczenia robót w pasie drogowym,
 • pozwolenie na budowę, zgłoszenie, decyzję lokalizacyjną w przypadku prowadzenia prac w trybie art. 29a Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), lub oświadczenie o braku konieczności składania pozwolenia na budowę / zgłoszenia,
 • upoważnienie (składają osoby występujące w imieniu Inwestora) wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł 


2. Opłaty:

 • opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo osoby reprezentującej Inwestora wynosi 17,00 zł
 • opłata za zajęcie drogi wewnętrznej naliczana jest w zależności od powierzchni zajęcia pasa drogowego (dokładna kwota podana jest w umowie dzierżawy). 


UWAGA:
 zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać: 

 • bezgotówkowo - na rachunek bankowy

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
Getin Noble Bank S.A.
58 1560 0013 2473 5210 8000 0002

 • gotówkowo – w kasie:

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
95-200
Pabianice, ul. Zamkowa 16 

kasa czynna:
poniedziałek – czwartek 800-1500
wtorek 800- 1600
piątek 800 - 1400

- zapłaty należnej za zajęcie drogi wenętrznej należy dokonać po otrzymaniu umowy w ciągu 14 dni od momenty uprawomocnienia się umowy na konto Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach Nr 20 1560 0013 2827 4650 7000 0001 lub w placówce Poczty Polskiej j.w.. 


3. Miejsce złożenia dokumentów:
 Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach, ul. Warzywna 1 – sekretariat 


4. Osobami do udzielenia informacji są:
Kierownik Działu Technicznego - P. Elwira Seyrlhuber-Wróbel
Podinspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Julia Wasiel
Inspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Marcin Marciniak 
tel. 042-215-97-72 w. 18 lub 19 


5. Termin i sposób załatwienia sprawy: 
Wydanie umowy dzierżawy lub jej odmowa następuje w formie umowy w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. 

6. Podstawa Prawna: 

 1. Zarządzenia nr 154/2018/P z dnia 6 sierpnia 2018 r. Prezydenta Miasta Pabianic w sprawie zasad udostępnienia dróg wewnętrznych będących we władaniu Miasta Pabianice.
 2. art.30 ust 2 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r, poz 1372, 1834), art. 13 ust. 1, art. 18, art. 24 ust. 2, art.25 ust 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), art. 8 ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz 1376)
 3. należy stosować środki zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019,poz. 2310 ze zm.)

7. Informacje dodatkowe:
Za zajęcie drogi wewnętrznej  bez zezwolenia, zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty należnej opłaty art.40 ust.14b, w związku z art. 40 ust. 4, 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376). 

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij