Zarząd Dróg Miejskich
w Pabianicach
ul. Warzywna 1,
95-200 Pabianice

tel.: (+48 42) 215 95 37
fax: (+48 42) 215 95 37
e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
NIP: 7312053808
REGON: 365914881

Procedura o wydanie decyzji o uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy. (Wniosek UD)

Treść

Procedura o wydanie decyzji o uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy 


WNIOSEK ( UD ),


1. Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek UD (edytowalny / Wniosek UD (pdf)
 • aktualna mapa do celów projektowych z wrysowaną lokalizacją projektowanej infrastruktury technicznej,
 • przekrój poprzeczny przez drogę z uwzględnieniem rzędnych wysokościowych projektowanej infrastruktury technicznej (lub podłużny w przypadku inwestycji liniowej),
  jeden egzemplarz projektu budowlanego (do zwrotu),
 • kserokopia decyzji lokalizacyjnej
 • upoważnienie (składają osoby występujące w imieniu Inwestora) wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł 

2. Opłaty :

 • opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo osoby reprezentującej Inwestora wynosi 17,00 zł 


UWAGA:
zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać:

 • bezgotówkowo na r-k bankowy

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
Santander Bank Polska S.A.
 43 1090 1304 0000 0001 5606 2327

 • gotówkowo – w kasie:

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16


kasa czynna:
poniedziałek – czwartek 800-1500
wtorek 800- 1600
piątek  800 – 1400

3. Miejsce złożenia dokumentów:
 Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach, ul. Warzywna 1 – sekretariat 

4. Osobami do udzielenia informacji są:
Kierownik Działu Technicznego - P. Elwira Seyrlhuber – Wróbel 
podinspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Julia Wasiel
Inspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Marcin Marciniaktel.
042-215-97-72 w. 18 lub 19

5. Termin i sposób załatwienia sprawy:Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

6. Tryb odwoławczy:
 Od niniejszej Decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach.
 Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może  zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji   publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia  o  zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna.  


7. Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.645).
 2. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. 2022 poz. 2000)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142)
 4. art. 39 ust. 3 art. 20 ust. 8 oraz art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz.645)
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682).

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij