Zarząd Dróg Miejskich
w Pabianicach
ul. Warzywna 1,
95-200 Pabianice

tel.: (+48 42) 215 95 37
fax: (+48 42) 215 95 37
e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
NIP: 7312053808
REGON: 365914881

Procedura o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu ocieplenia budynku. (Wniosek UO - umieszczenie ocieplenia)

Treść

Procedura o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu ocieplenia budynku. 

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW MINIMUM NA 14 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ZAJĘCIA PASA.


WNIOSEK UO – umieszczenie ocieplenia

1. Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek UO (edytowalny) / Wniosek UO (pdf)
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, wraz z podaniem planowej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 • zgoda zarządcy drogi na umieszczenie ocieplenia w pasie drogowym,
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego zgłoszenia budowy lub oświadczenie, że w.w. prace nie wymagają pozwoleń
 • uzgodniony projekt organizacji ruchu lub zabezpieczenia robót na czas ocieplania budynku w pasie drogowym,    • upoważnienie (składają osoby występujące w imieniu Inwestora) wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł 

2. Opłaty:

 • opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo osoby reprezentującej Inwestora wynosi 17,00 zł
 • opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana jest w zależności od powierzchni ocieplenia budynku (dokładna kwota podana jest w decyzji).

UWAGA:
zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać:

 • bezgotówkowo na r-k bankowy

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
Santander Bank Polska S.A.
 nr 43 1090 1304 0000 0001 5606 2327

 • gotówkowo – w kasie:

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16

kasa czynna:
poniedziałek – czwartek 800-1500
wtorek 800- 1600
piątek  800 – 1400

- zapłaty należnej za zajęcie pasa drogowego należy dokonać po otrzymaniu decyzji administracyjnej w ciągu 14 dni od momenty uprawomocnienia się decyzji na konto Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach Nr 20 1090 1304 0000 0001 5606 1674 w Santander Bank Polska S.A.  lub w placówce Poczty Polskiej


3. Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach, ul. Warzywna 1 – sekretariat 


4. Osobami do udzielenia informacji są:
Kierownik Działu Technicznego - P. Elwira Seyrlhuber – Wróbel 
Podinspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Julia Wasiel
Inspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Marcin Marciniak
tel. 042-215-97-72 w. 18 lub 19


5. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie  zezwolenia  lub  jego  odmowa  następuje  w  formie decyzji  administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.


6.Tryb odwoławczy:
Stosownie do postanowienia art. 130 § 4 K.P.A. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za naszym pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia  odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  


7. Podstawa Prawna: 

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz.U.2019 poz. 2310 ze  zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunków techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518),
 4. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142)
 6. Uchwała nr LVII/567/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20.12.2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 193 z dnia 09.01.2023 r. i Uchwała nr LXI/589/23 Rady Miejskiej w Pabianicach  z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniajacej Uchwałę nr LVII/567/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 2407 z dnia 21 marca 2023 r. 
 7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 682).

8. Informacje dodatkowe:

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty należnej opłaty art. 40 ust. 14b, w związku z art. 40 ust. 4, 12 ustawy a dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 645).

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij