Zarząd Dróg Miejskich
w Pabianicach
ul. Warzywna 1,
95-200 Pabianice

tel.: (+48 42) 215 95 37
fax: (+48 42) 215 95 37
e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
NIP: 7312053808
REGON: 365914881

Procedura o wydanie wniosku na lokalizację w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Wniosek L)

Treść

Procedura o wydanie wniosku na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: 


WNIOSEK L

1. Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek ( L ):
   na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

wniosek L art. 38 (edytowalny)
wniosek L art. 38 (pdf)

na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego) 

wniosek L art. 39 (edytowalny)
wniosek L art. 39 (pdf)

 • aktualna mapa do celów projektowych z wrysowaną projektowaną infrastrukturą techniczną ( szt.2)
 • upoważnienie (składają osoby występujące w imieniu Inwestora) wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł 

2. Opłaty:

 • opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo osoby reprezentującej Inwestora wynosi 17,00 zł 

UWAGA :
zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać:

 • bezgotówkowo - na r-k bankowy

Urzędu Miejskiego w Pabianicach 
Santander Bank Polska S.A.
 nr 43 1090 1304 0000 0001 5606 2327

 • gotówkowo – w kasie:

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16

kasa czynna:
poniedziałek – czwartek 800-1500
wtorek 800- 1600
piątek  800 – 1400

3. Miejsce złożenia dokumentów:
 Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach, ul. Warzywna 1 – sekretariat 

4. Osobami do udzielenia informacji są:
Kierownik Działu Technicznego - P. Elwira Seyrlhuber-Wróbel 
podinspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Julia Wasiel
Inspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Marcin Marciniak
tel. 042-215-97-72 w. 18 lub 19 

5. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

6. Tryb odwoławczy:
 Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich Pabianicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu  administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji  publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 


7. Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645), 
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)
 3. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) 
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.2142).


Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij