Zarząd Dróg Miejskich
w Pabianicach
ul. Warzywna 1,
95-200 Pabianice

tel.: (+48 42) 215 95 37
fax: (+48 42) 215 95 37
e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
NIP: 7312053808
REGON: 365914881

Procedura o wydanie zezwolenia w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym. (Wniosek UU)

Treść

Procedura o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej  w pasie drogowym.

Wniosek należy złożyć wraz z kompletem załączników minimum na 14 dni przed planowanym terminem umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym.


WNIOSEK UU


1. Dokumenty od wnioskodawcy :

 • Wniosek UU (edytowalny) / Wniosek UU (pdf)
 • mapa w skali 1:500 z wrysowaną lokalizacją,
 • informacja dotycząca sposobu zajęcia pasa drogowego podczas wbudowywania urządzenia infrastruktury technicznej, potwierdzona przez kierownika budowy,
 • upoważnienie (składają osoby występujące w imieniu Inwestora) wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł 

2. Opłaty :

 • oplata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo osoby reprezentującej Inwestora wynosi 17,00 zł
 • opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej naliczana jest w zależności od powierzchni urządzenia drogowego i ilości dni zadeklarowanych  we  wniosku (dokładna kwota  podana  jest w decyzji).

UWAGA :
zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać:

 •  bezgotówkowo na r-k bankowy

Urzędu Miejskiego w Pabianicach 
Getin Noble Bank S.A. 
58 1560 0013 2473 5210 8000 0002

 • gotówkowo – w kasie :

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16


kasa czynna :
poniedziałek – czwartek 800-1500
wtorek 800- 1600
piątek  800 – 1400

zapłaty należnej za zajęcie pasa drogowego należy dokonać po otrzymaniu decyzji administracyjnej w  ciągu 14 dni od podpisania decyzji na konto Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach: Getin Noble Bank S.A. Nr 20 1560 0013 2827 4650 7000 0001 lub w placówce Poczty Polskiej.

3. Miejsce złożenia dokumentów:
 Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach, ul. Warzywna 1 – sekretariat 

4. Osobami do udzielenia informacji są:
 Kierownik Działu Technicznego - P. Elwira Seyrlhuber – Wróbel 
Podinspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Julia Wasiel
 Inspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Marcin Marciniak
 tel. 042-215-97-72 w. 18 lub 19

5.Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

6. Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

7. Podstawa Prawna:

 1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376), 
 2. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz.U. 2019, poz. 2310 ze zm.),
 4. Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r 
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (Dz.U. 2016 r., poz. 124 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021 poz. 1923 ze zm.)
 6. Uchwała nr XLI/433/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 02.12.2021 r., Dz. Urzędowy  Województwa Łódzkiego poz. 6139 z dnia 06.12.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.  

8. Informacje dodatkowe :
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty należnej zgodnie z art.40 ust. 14b, w związku z art. 40 ust.4, 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o  drogach  publicznych  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376).Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij