Zarząd Dróg Miejskich
w Pabianicach
ul. Warzywna 1,
95-200 Pabianice

tel.: (+48 42) 215 95 37
fax: (+48 42) 215 95 37
e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
NIP: 7312053808
REGON: 365914881

Procedura o wydanie wniosku na budowę, przebudowę zjazdu z drogi publicznej. (Wniosek Z)

Treść

Procedura o wydanie wniosku na budowę, przebudowę zjazdu z drogi publicznej.

WNIOSEK Z


1. Dokumenty od wnioskodawcy:

 • zjazd - wniosek Z (edytowalny) / zjazd - wniosek Z (pdf)
 • 2 szt. map w skali 1:500 z wrysowaną lokalizacją zjazdu,
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem,
 • dokument potwierdzający dokonanie uiszczenia opłaty  skarbowej w wysokości 82,00 zł,
 • upoważnienie (składają osoby występujące w imieniu Inwestora) wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł .

2. Opłaty :

 • oplata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo osoby reprezentującej Inwestora wynosi 17,00 zł,
 • opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł

UWAGA:
zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać:

 • bezgotówkowo na r-k bankowy

Urzędu Miejskiego w Pabianicach 
Santander Bank Polska S.A.
 nr 43 1090 1304 0000 0001 5606 2327

 • gotówkowo – w kasie

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16

kasa czynna:
poniedziałek – czwartek 800-1500
wtorek 800- 1600
piątek  800 – 1400

3. Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach, ul. Warzywna 1 – sekretariat 

4. Osobami do udzielenia informacji są:
Kierownik Działu Technicznego - P. Elwira Seyrlhuber – Wróbel 
Podinspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Julia Wasiel
Inspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Marcin Marciniak
tel. 042-215-97-72 w. 18 lub 19 

5.Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie   zezwolenia  lub  jego  odmowa  następuje  w  formie  decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

6. Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi  administracji   publicznej   oświadczenia  o  zrzeczeniu  się prawa  do  wniesienia  odwołania  przez  ostatnią  ze  stron  postępowania,  decyzja  staje  się  ostateczna  i prawomocna.


7. Podstawa Prawna: 

 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 142)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.62022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1518)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.  z 2023 r. poz. 682).

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij