Zarząd Dróg Miejskich
w Pabianicach
ul. Warzywna 1,
95-200 Pabianice

tel.: (+48 42) 215 95 37
fax: (+48 42) 215 95 37
e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
NIP: 7312053808
REGON: 365914881

Procedura w celu nałożenia i uchylenia decyzji administracyjnych. (Wniosek N/U)

Treść

ETAP I: Wniosek o nałożenie decyzji administracyjnej.

WNIOSEK N/U

1. Dokumenty od wnioskodawcy:

 • WNIOSEK N/U (edytowalna) / WNIOSEK N/U (pdf)
 • kserokopia aktu notarialnego,
 • kserokopia przedmiotowej decyzji,
 • upoważnienie (składają osoby występujące w imieniu Inwestora) wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

ETAP II: Wniosek o uchylenie decyzji administracyjnej.

WNIOSEK N/U


1. Dokumenty od wnioskodawcy:

 • WNIOSEK N/U (edytowalna) / WNIOSEK N/U (pdf)
 • kserokopia aktu notarialnego,
 • kserokopia przedmiotowej decyzji,
 • upoważnienie (składają osoby występujące w imieniu Inwestora) wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

2. Opłaty:
opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo osoby reprezentującej Inwestora wynosi 17,00 zł

UWAGA :
zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać:

 • bezgotówkowo na r-k bankowy

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
Santander Bank Polska S.A.
 nr 43 1090 1304 0000 0001 5606 2327

 • gotówkowo - w kasie:

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16

kasa czynna :
poniedziałek - czwartek 800 - 1500
wtorek 800 - 1600
piątek 800 - 1400

3. Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach, ul. Warzywna 1 - sekretariat

4. Osobami do udzielania informacji są:
Kierownik Działu Technicznego - P. Elwira Seyrlhuber - Wróbel
Podinspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych - P. Julia Wasiel
Inspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych - P. Marcin Marciniak
tel. 042-215-97-72 w. 18 lub 19


5. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.


6. Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia i zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


7. Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1376).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.)
 3. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2011 r., poz 1923 ze  zm.)
 5. Uchwała nr XLI/433/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 02.12.2021 r., Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 6139 z dnia 06.12.2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
 6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351).Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij