Zarząd Dróg Miejskich
w Pabianicach
ul. Warzywna 1,
95-200 Pabianice

tel.: (+48 42) 215 95 37
fax: (+48 42) 215 95 37
e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
NIP: 7312053808
REGON: 365914881

Procedura o wydanie wniosku zgłoszenia awaryjnego zajęcia pasa drogowego (Wniosek A)

Treść

Procedura o wydanie wniosku zgłoszenia awaryjnego zajęcia pasa drogowego

WNIOSEK A 


1. Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek A (edytowalny) / Wniosek A (pdf)
 • mapa w skali 1:500 z wrysowaną lokalizacją awarii,
 • projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót,
 • upoważnienie (składają osoby występujące w imieniu Inwestora) wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł 


2. Opłaty:

 • opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo osoby reprezentującej Inwestora wynosi 17,00 zł
 • opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana jest w zależności od zajmowanej powierzchni (dokładna kwota podana jest w decyzji). 


UWAGA:
- zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać:

 • bezgotówkowo - na r-k bankowy

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
Getin Noble Bank S.A. 
58 1560 0013 2473 5210 8000 0002

 • gotówkowo - w kasie:

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16

 kasa czynna:
poniedziałek – czwartek 800-1500
wtorek 800- 1600
piątek  800 – 1400

- zapłaty należnej za zajęcie pasa drogowego należy dokonać po otrzymaniu decyzji administracyjnej w ciągu 14 dni od momenty uprawomocnienia się decyzji na konto Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach:
Getin Noble Bank S.A. Nr 20 1560 0013 2827 4650 7000 0001 lub w placówce Poczty Polskiej j.w..

3. Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach, ul. Warzywna 1 – sekretariat 

4. Osobami do udzielenia informacji są:
Kierownik Działu Technicznego - P. Elwira Seyrlhuber-Wróbel
Podinspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Julia Wasiel
Inspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Marcin Marciniak
tel. 042-215-97-72 w. 18 lub 19 

5.Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

6. Tryb odwoławczy:
 Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona  może  zrzec  się  prawa  do   wniesienia   odwołania  wobec   organu  administracji    publicznej,   który   wydał  decyzję. Z   dniem   doręczenia   organowi   administracji  publicznej  oświadczenia o  zrzeczeniu się  prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1376),
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),
 3. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.),
 5. Uchwała Nr XLI/433/21 Rady  Miejskiej w Pabianicach z dnia 02.12.2021 r. Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 6139 z dnia 06.12.2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie  drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.


8. Informacje dodatkowe:
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty należnej zgodnie z art.40 ust.14b, w związku z art. 40 ust.4, 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376).

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij