Przetargi unieważnione z 2018 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (91)  |  Przetargi unieważnione (16)
Przetargi z roku 2018  |  Przetargi z roku 2017  |  Przetargi z roku 2016

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Remont chodników oraz miejsc postojowych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego - ulice Żelazna, Podgórna, Ostatnia - II postępowanie

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 16/ZDM/2018
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Część i - brak ofert. Część II - wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa wysokość środków. 

zamówienie na:

Remont chodników oraz miejsc postojowych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego - ulice Żelazna, Podgórna, Ostatnia

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 13/ZDM/2018
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa wysokość środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w Pabianicach będących w zarządzie zamawiającego – zamówienie uzupełniające do części IV

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: 11/ZDM/2018
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 14 maja 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa wysokość środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 

zamówienie na:

Wykonanie bieżących remontów cząstkowych chodników - II postępowanie

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 6/ZDM/2018
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 21 marca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert nie podlegających odrzuceniu 

zamówienie na:

Wykonanie bieżących remontów cząstkowych chodników

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2/ZDM/2018
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 13 lutego 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert nie podlegających odrzuceniu 

zamówienie na:

Remont chodników oraz miejsc postojowych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego w 2018 roku

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/ZDM/2018
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa wysokość środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)