Zarząd Dróg Miejskich
w Pabianicach
ul. Warzywna 1,
95-200 Pabianice

tel.: (+48 42) 215 95 37
fax: (+48 42) 215 95 37
e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
NIP: 7312053808
REGON: 365914881

Zarządzenie nr 1/18

Szczegóły

wydane przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach

z dnia

w sprawie w sprawie: wprowadzenia procedur postępowania w sprawach związanych z realizacją inwestycji drogowych w ramach inicjatyw lokalnych

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 1/18
Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach
z 10 stycznia 2018 r.


w sprawie: wprowadzenia procedur postępowania w sprawach związanych z realizacją inwestycji drogowych w ramach inicjatyw lokalnych


§1. W celu wykonania Uchwały Nr VII/67/15 Rady Miejskiej w Pabianicach w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Mieście Pabianice, wprowadzam: 
procedury postępowania w sprawach związanych z realizacją inwestycji drogowych w ramach inicjatyw lokalnych, stanowiące załącznik nr 1., 
wzór rejestru wniosków, stanowiący załącznik nr 2. 
procedury i rejestr powinny być opublikowane na stronie biuletynu informacji publicznej Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach, zwanego dalej ZDM. 
§2. Odpowiedzialnym za realizację zarządzenia jest Kierownik Działu Inwestycji i Utrzymania Pasa Drogowego. 
 Kierownicy Działów ZDM zobowiązani są do współdziałania w realizacji zarządzenia,
§3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora ZDM. 
§4, Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

_________________
Strona dokumentu Zarządzenia do pobrania:  
ZARZĄDZENIE NR 1/18 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach z 10 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia procedur postępowania w sprawach związanych z realizacją inwestycji drogowych w ramach inicjatyw lokalnych


________________
Załącznik nr 1 - procedury postępowania w spr. związanych z realizacją inwestycji drogowych w ramach inicjatyw lokalnych


Procedury postępowania w sprawach związanych z realizacją inwestycji drogowych w ramach inicjatyw lokalnych


Podstawa prawna : Uchwała Nr YII/67/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z 26 lutego 2015 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Mieście Pabianice.

 1. Procedury postępowania o których mowa poniżej, dotyczą tylko i wyłącznie zadań z zakresu budowy i remontu nawierzchni drogi, chodników, miejsc parkingowych oraz remontu nawierzchni dróg gruntowych, objętych ewidencją dróg miejskich.
 2. Wymagane dokumenty:
  1. wniosek określający: tytuł zadania i jego zakres oraz formę udziału mieszkańców w realizacji zadania,
  2. do wniosku powinny być załączone podpisy wnioskodawców (wraz z adresem zamieszkania),
  3. upoważnienie dla dwóch przedstawicieli, wyznaczonych przez wnioskodawców wraz z określeniem zakresu ich pełnomocnictwa,
  4. wstępny kosztorys inwestycyjny uzgodniony z Zarządem Dróg Miejskich w Pabianicach, zwanym dalej ( ZDM).
 3. Miejsce złożenia wniosku:
  Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach ; ul. Warzywna 1; 95-200 Pabianice
 4. Terminy i sposób rozpatrzenia wniosku:
  1. wniosek należy składać do 30 września, roku poprzedzającego realizację zadania,
  2. wniosek mogą składać m, in. mieszkańcy ulicy, osiedla, społeczny komitet, itd.,
  3. wniosek ocenia ZDM i przedstawia do akceptacji Prezydenta Miasta Pabianic,
  4. uruchomienie procedur określonych w § 13 ww. uchwały rady miejskiej,
  5. po akceptacji wniosku, ZDM przygotowuje treść porozumienia negocjacyjnego, który podpisują: Prezydent Miasta Pabianic i upoważnieni przedstawiciele wnioskujących o których mowa w pkt. 2 p. pkt. 3.,
  6. po zatwierdzeniu budżetu przez Radę Miejską w Pabianicach na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, ZDM przygotowuje projekt umowy, który podpisują Prezydent Miasta Pabianic i upoważnieni przedstawiciele wnioskodawców,
  7. tylko i wyłącznie podpisanie ww. umowy, warunkuje przystąpienie do realizacji zadania.
 5. ZDM prowadzi rejestr wniosków ww. zakresie. Rejestr będzie umieszczony na stronie - bip.zdm.pabianice.pl
 6. Funkcję inwestora w imieniu Prezydenta Miasta Pabianic, wykonuje ZDM.
 7. Zadanie nie może przekraczać możliwości finansowych Urzędu Miasta Pabianic.
 8. Przedmiot zadania po jego zakończeniu, jest własnością Gminy Pabianice.


  _________________
  Załącznik nr 1 do pobrania:
  Załącznik nr 1 do zarządzenia

  ___________________
   
  załącznik nr 2 - wzór rejestru wniosków


Rejestr wniosków inicjatyw lokalnych w 2018r.


Numer wniosku Nazwa zadania Numer umowy Wnioskodawca
       
       
       
       
       
       


Załącznik nr 2 do pobrania:
Załącznik nr 2 do zarządzenia

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij