Numer rachunku bankowego ZDM w Pabianicach:

20 1560 0013 2827 4650 7000 0001 VELO BANK