Zarząd Dróg Miejskich
w Pabianicach
ul. Warzywna 1,
95-200 Pabianice

tel.: (+48 42) 215 95 37
fax: (+48 42) 215 95 37
e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
NIP: 7312053808
REGON: 365914881

Procedura o wydanie wniosku na budowę , przebudowę zjazdu publicznego z drogi publicznej. (Wniosek Z/P)

Treść

Procedura o wydanie wniosku na budowę, przebudowę zjazdu publicznego z drogi publicznej.

WNIOSEK Z/P 

1. Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek Z/P (edytowalny) / Wniosek Z/P (pdf)
 • w przypadku, gdy zjazd nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę w celach budownictwa mieszkaniowego dokument potwierdzający dokonanie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł
 • mapa w skali 1:500 z wrysowaną lokalizacją zjazdu ( 2 szt. ),
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem
 • upoważnienie (składają osoby występujące w imieniu Inwestora) wraz z dokumentem        potwierdzającym dokonanie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł

2. Opłaty:

 • oplata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo osoby reprezentującej Inwestora  wynosi 17,00 zł
 • opłata skarbowa za wydanie decyzji lokalizacyjnej za zjazd publiczny w wysokości 82,00 zł w przypadku, gdy zjazd nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę w  celach budownictwa mieszkaniowego

UWAGA :
zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać:

 • bezgotówkowo na r-k bankowy

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
Getin Noble Bank S.A.
58 1560 0013 2473 5210 8000 0002

 • gotówkowo – w kasie:

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16

kasa czynna:
poniedziałek – czwartek 800-1500
wtorek 800- 1600
piątek  800 – 1400


3. Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach, ul. Warzywna 1 – sekretariat 

4. Osobami do udzielenia informacji są:
Kierownik Działu Technicznego - P. Elwira Seyrlhuber – Wróbel 
Podinspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Julia Wasiel
Inspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Marcin Marciniak
tel. 042-215-97-72 w. 18 lub 19 

5. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

6. Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich Pabianicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

7.Zgodnie   z   art.   127a   Kodeksu  postępowania   administracyjnego   w  trakcie  biegu terminu do wniesienia odwołania strona  może  zrzec  się  prawa  do   wniesienia   odwołania  wobec   organu  administracji    publicznej,   który   wydał  decyzję. Z   dniem   doręczenia   organowi   administracji  publicznej  oświadczenia o  zrzeczeniu się  prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

8. Podstawa Prawna:

 1. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z póź. zm.),
 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.1376.),
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 1999 r,w sprawie  warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351).
Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij