Zarząd Dróg Miejskich
w Pabianicach
ul. Warzywna 1,
95-200 Pabianice

tel.: (+48 42) 215 95 37
fax: (+48 42) 215 95 37
e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
NIP: 7312053808
REGON: 365914881

Procedura o wydanie wniosku na budowę , przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi publicznej. (Wniosek Z/I)

Treść

Procedura o wydanie wniosku na budowę, przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi publicznej.

WNIOSEK Z/I 

1. Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek Z/I (edytowalny / Wniosek Z/I (pdf)
 • 2 szt. map w skali 1:500 z wrysowaną lokalizacją zjazdu,
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem,
 • w przypadku, gdy zjazd nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę w celach budownictwa mieszkaniowego dokument potwierdzający dokonanie uiszczenia opłaty    skarbowej w wysokości 82,00 zł,
 • upoważnienie (składają osoby występujące w imieniu Inwestora) wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł 


2. Opłaty:

 • oplata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo osoby reprezentującej Inwestora wynosi 17,00 zł,
 • w przypadku, gdy zjazd  nie  będzie  wykorzystywany przez  Wnioskodawcę w   celach budownictwa mieszkaniowego opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł.

UWAGA:
zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać:

 • bezgotówkowo na r-k bankowy

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
Getin Noble Bank S.A.
58 1560 0013 2473 5210 8000 0002

 • gotówkowo – w kasie:

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16


kasa czynna:
poniedziałek – czwartek 800-1500
wtorek 800- 1600
piątek  800 – 1400

3. Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach, ul. Warzywna 1 – sekretariat 

4. Osobami do udzielenia informacji są:
Kierownik Działu Technicznego - P. Elwira Seyrlhuber – Wróbel 
Podinspektor  ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Julia Wasiel
Inspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Marcin Marciniak
tel. 042-215-97-72 w. 18 lub 19 

5. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

6. Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich Pabianicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

7. Zgodnie z art. 127a  Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu  administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji  publicznej  oświadczenia o  zrzeczeniu się  prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

8. Podstawa Prawna:

 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z póź. zm.)
 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351)


Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij