zamówienie na:

Zamiatanie zamiatarką mechaniczną ulic gminnych na terenie miasta Pabianic oraz placu targowego przy ulicy Moniuszki 40/42 w Pabianicach

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3/ZDM2020
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 13 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania