zamówienie na:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2020 roku masą mineralno – bitumiczną

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/ZDM/2020
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygniecie postępowania