INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH
OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest: Zarząd Dróg Miejskich W Pabianicach ul. Warzywna 1, reprezentowany przez Dyrektora , który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. 

Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa. 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do zakończenia procesu przetwarzania Danych Osobowych. 


Administrator wdrożył procedury regulujące postępowanie z danymi osobowymi w Zarządzie Dróg Miejskich wprowadzając Dokumentację Ochrony Danych Osobowych.

zarządzenie nr 1/2018 z 25 maja 2018r. (899kB) pdf

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

wyznaczenie IOD (1099kB) pdf

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem iod@zdm.pabianice.pl 

metryczka


Wytworzył: Rafał Kilańczyk (5 czerwca 2018)
Opublikował: Rafał Kilańczyk (5 czerwca 2018, 11:23:38)

Ostatnia zmiana: Rafał Kilańczyk (18 grudnia 2019, 12:07:03)
Zmieniono: Aktualizacja Treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 290