Procedury Administracyjne dotyczące targowisk miejskich

Pabianice 07.05.2020Pabianice 23.04.2020Pabianice, 16  kwiecień 2020 r.
K O M U N I K A T
Wszystkie osoby przebywające na targowisku zobowiązane są do zakrywania przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, usta i nosa podczas przebywania na terenie targowiska oraz noszenia rękawiczek jednorazowych. Jednocześnie przypomina się o obowiązku zachowania wymaganej odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie. ( § 17 i § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  Dz. U. z 2020 r. poz. 658 ).

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
w Pabianicach
Andrzej Barański

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
Z DNIA  25 MARCA  2020 R.


Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic, od dnia 25 marca 2020 r.  do odwołania,  zamyka się wszystkie targowiska na terenie miasta Pabianic.
Tym samym samym zakazuje się prowadzenia handlu w jakiejkolwiek formie określonej w Regulaminie Targowiska Miejskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXIX/523/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr LX/619/02 Rady Miasta Pabianic z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie targowisk na terenie miasta Pabianic.
Prowadzenie handlu w pawilonach zamkniętych, usytuowanych na targowiskach powinno odbywać się z bezwzględnym przestrzeganiem zasad określonych ww. zarządzeniu Ministra Zdrowia i obowiązującej kwarantanny.
Uchwała NR XXXXIX/523/17 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

Uchwała NR XXXXIX/523/17 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr LX/619/02 Rady Miasta Pabianice z dnia 19 czerwca 2002r. w sprawie targowisk na terenie miasta Pabianic (156kB) pdfREGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO
Regulamin Targowiska Miejskiego w Pabianicach (Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/523/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dn 20 kwietnia 2017 r.) (128kB) pdfI N F O R M A C J A
Zarząd Dróg Miejskich informuje, że na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach sprzedaż grzybów na targowisku miejskim, może odbywać się wyłącznie przez osoby posiadające świadectwo potwierdzające właściwą jakość zdrowotną grzybów, wystawione przez Klasyfikatora bądź Grzyboznawcę. Sprzedaż bez wymaganego świadectwa podlega karze grzywny.


Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach z czerwca 2017 Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach z czerwca 2017 (898kB) pdf


Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach z dn 26-05-2017 Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach z dn 26-05-2017 (71kB) pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2017


REGULAMIN REZERWACJI STANOWISKA HANDLOWEGO NA TARGOWISKU MIEJSKIM W PABIANICACH
Regulamin rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku miejskim w Pabianicach (125kB) pdf

Załącznik Nr. 1 do Regulaminu Rezerwacji: Załącznik nr 1 do regulaminu rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Moniuszki 40/42 (119kB) pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 8/2017
PROCEDURY ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM MIEJSCA NA TARGOWISKU MIEJSKIM
PROCEDURY ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM MIEJSCA NA TARGOWISKU MIEJSKIM (68kB) pdf

Załącznik Nr. 1 do Procedur: Wniosek o przydzielenie wolnego miejsca/zmianę miejsca na targowisku (41kB) pdf
Załącznik Nr. 2 do Procedur: Wniosek o czasowe zawieszenie rezerwacji stanowiska handlowego (45kB) pdf
Załącznik Nr. 3 do Procedur: Wniosek o rezygnację ze stanowiska handlowego (45kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Rafał Kilańczyk (20 czerwca 2017)
Opublikował: Rafał Kilańczyk (20 czerwca 2017, 18:28:42)

Ostatnia zmiana: Rafał Kilańczyk (11 maja 2020, 11:46:20)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2125