Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2020 roku masą mineralno – bitumiczną – zamówienie uzupełniające

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: 5/ZDM/2020
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 19 maja 2020  14:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Zamiatanie zamiatarką mechaniczną ulic gminnych na terenie miasta Pabianic

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 4/ZDM/2020
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Koszenie pasów drogowych ulic utwardzonych i gruntowych w 2020 roku

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2/ZDM/2020
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 13 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Zamiatanie zamiatarką mechaniczną ulic gminnych na terenie miasta Pabianic oraz placu targowego przy ulicy Moniuszki 40/42 w Pabianicach

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3/ZDM2020
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 13 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2020 roku masą mineralno – bitumiczną

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/ZDM/2020
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygniecie postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)