Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

Remont chodników oraz nawierzchni ulic wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego – III postępowanie - zamówienie uzupełniające

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: 19/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2019  13:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Wywóz odpadów wytworzonych w związku z działalnością Zamawiającego z terenów administrowanych przez Zamawiającego

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 18/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Remont chodników oraz nawierzchni ulic wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego – III postępowanie

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 17/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 15 października 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Sprzedaż i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wraz z jej transportem do miasta Pabianic

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 16/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 2 października 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Remont ulic gminnych w Pabianicach będących w zarządzie Zamawiającego – III postępowanie

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 15/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 30 września 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Remont ulic gminnych w Pabianicach będących w zarządzie Zamawiającego - II postępowanie – zamówienie uzupełniające

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: 14/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 16 września 2019  13:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2019/2020

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 13/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 6 września 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Remont chodników oraz nawierzchni ulic wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego – II postępowanie - zamówienie uzupełniające

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: 12/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 26 sierpnia 2019  13:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Przebudowa odwodnienia ulicy Jana Pawła II – Trębacka w Pabianicach - zamówienie uzupełniające

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: 11/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2019  13:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Remont ulic gminnych w Pabianicach będących w zarządzie Zamawiającego – II postępowanie

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 10/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 9 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Remont chodników oraz nawierzchni ulic wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w Zarządzie Zamawiającego - II postępowanie

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 9/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Remont chodników oraz nawierzchni ulic wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego - zamówienie uzupelniające

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: 7/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2019  13:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Remont ulic gminnych w Pabianicach będących w zarządzie Zamawiającego – zamówienie uzupełniające

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: 8/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2019  13:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Przebudowa odwodnienia ulicy Jana Pawła II – Trębacka w Pabianicach

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 6/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Zamiatanie zamiatarką mechaniczną ulic gminnych na terenie miasta Pabianic oraz placu targowego przy ulicy Moniuszki 40/42 w Pabianicach

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 5/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Remont ulic gminnych w Pabianicach będących w zarządzie Zamawiającego

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 6 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Koszenie pasów drogowych ulic utwardzonych i gruntowych w 2019 roku

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 4/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 1 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2019 roku masą mineralno – bitumiczną

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicacch
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 28 lutego 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Remont chodników oraz nawierzchni ulic wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 28 lutego 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)