Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej i opróżnianie ulicznych koszy na śmieci na terenie miasta Pabianice – zamówienie uzupełniające II

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: 19/ZDM/2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 października 2017  14:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Pabianice w sezonie zimowym 2017/2018

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicacch
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 17/ZDM/2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 6 października 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Sprzedaż i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wraz z jej transportem do miasta Pabianic

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicacch
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 16/ZDM/2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 20 września 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Remont chodników i miejsc postojowych oraz wykonanie nakładek bitumicznych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego w 2017 roku - zamówienie uzupełniające

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicacch
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: 15/ZDM/2017
wartość: powyżej 30 tys euro
termin składania ofert: 5 września 2017  14:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie miasta Pabianic – zamówienie uzupełniające

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicacch
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: 12/ZDM/2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2017  14:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie bieżących remontów cząstkowych chodników – zamówienie uzupełniające

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicacch
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: 13/ZDM/2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2017  14:00
wynik postępowania: Rozstrzygniecie postępowania 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych - ulice: Zielona i Hetmańska

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 11/ZDM/2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Usługa ubezpieczenia Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 9/ZDM/2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2017 roku masą mineralno – bitumiczną – zamówienie uzupełniające

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: 10/ZDM/2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 5 czerwca 2017  14:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Remont chodników i miejsc postojowych oraz wykonanie nakładek bitumicznych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego w 2017 roku

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 7/ZDM/2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 23 maja 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - ulice: Sienna, Sybiraków, Rzgowska oraz Osikowa

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 6/ZDM/2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 17 maja 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Koszenie trawników i poboczy w pasach drogowych ulic na terenie miasta Pabianice oraz mechaniczne i chemiczne odchwaszczanie chodników, obrzeży i opasek oraz krawężników

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 4/ZDM/2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 21 marca 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie bieżących remontów cząstkowych chodników

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/ZDM/2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 21 lutego 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic gminnych w Pabianicach w 2017 roku masą mineralno - bitumiczną

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2/ZDM/2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 21 lutego 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie miasta Pabianic

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3/ZDM/2017
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 21 lutego 2017  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)