Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Budowa i remont chodników oraz miejsc postojowych i nawierzchni utwardzonych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego - zamówienie uzupełniające nr 2

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZDiZM/25/2015
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2015  14:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Wywóz odpadów wytworzonych w związku z działalnością ZDiZM w Pabianicach

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDiZM/24/2015
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 2 grudnia 2015  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Zakup – tankowanie paliwa ON, PB 95 i LPG do pojazdów Zamawiającego w 2016 roku

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDiZM/23/2015
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 19 listopada 2015  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Budowa i remont chodników oraz miejsc postojowych i nawierzchni utwardzonych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego - zamówienie uzupełniające

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZDiZM/22/2015
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 10 listopada 2015  14:00
wynik postępowania: wynik 

zamówienie na:

Sprzedaż i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wraz z jej transportem do miasta Pabianic

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDiZM/21/2015
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 25 września 2015  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Budowa i remont chodników oraz miejsc postojowych i nawierzchni utwardzonych wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie Zamawiającego

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDiZM/19/2015
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 18 września 2015  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie miasta Pabianic w 2015 roku – II postępowanie - zamówienie uzupełniające

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZDiZM/20/2015
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 14 września 2015  14:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Koszenie trawników i poboczy w pasach drogowych ulic na terenie miasta Pabianice oraz działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDiZM/18/2015
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 26 sierpnia 2015  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

zamówienie na:

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016 w Pabianicach

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDiZM/17/2015
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2015  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania. 

zamówienie na:

Utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej i opróżnianie ulicznych koszy na śmieci na terenie miasta Pabianice

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDiZM/16/2015
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2015  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)