zamówienie na:

Wywóz odpadów wytworzonych w związku z działalnością Zamawiającego z terenów administrowanych przez Zamawiającego

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 18/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania