Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (91)  |  Przetargi unieważnione (16)

zamówienie na:

Remont chodników oraz nawierzchni ulic wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych będących w zarządzie zamawiającego – III postępowanie

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 17/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 15 października 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania