zamówienie na:

Remont ulic gminnych w Pabianicach będących w zarządzie Zamawiającego – II postępowanie

zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 10/ZDM/2019
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 9 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania